info(a)venysoft.cz +420 777 836 100

Kybernetická bezpečnost

Provádíme audity kybernetické bezpečnosti, dle zákona č. 181/2014 Sb. a jeho prováděcími vyhláškami.
Obsah a rozsah opatření stanovuje Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost vyhláškou 82/2018 Sb.,
která od 28.května 2018 nahrazuje vyhlášku 316/2014 Sb.

Bezpečnostní audit vám ukáže, jak firma funguje doopravdy.
Poukáže na dostatky v procesech nebo technologickém zabezpečení, vyzdvihne to, co děláte dobře.
Upozorní na rozpory mezi platnými předpisy a praxí, ukáže, co můžete dělat lépe.

Otevře diskuzi nad směřováním a cíli bezpečnosti ve vaší organizaci.
Celý audit je orientovaný pozitivně. Nezaměřuje se pouze na nedostatky.
Audit je dokumentovaný proces, díky kterému získáte důkazy,
do jaké míry skutečnost odpovídá předpisům (zákon, standard, norma), které byste měli dodržovat.
V neposlední řadě pomůže předejít kybernetickým hrozbám.

Mimo auditu proškolíme Vaše zaměstnance, navrhneme optimální řešení architektury,
můžeme celý proces pomoci řídit, jako manažer kybernetické bezpečnosti.