info(a)venysoft.cz +420 777 836 100

Partner v oblasti kurzů

Společnost Grafia, s.r.o. působí na trhu od roku 1993 a patří k největším vzdělávacím institucím v Plzeňském kraji. K hlavním oborům činnosti společnosti patří vzdělávání dospělých. Zde se společnost věnuje především oblasti rozvoje lidských zdrojů a komunikaci (interní a externí komunikaci, tvorbě identity společnosti, výuce a koučování manažerů a pracovníků všech úrovní, soft skills, výuce jazykových a odborných jazykových kurzů). S rozvojem lidských zdrojů souvisí i výzkumné aktivity společnosti (socio-ekonomické výzkumy) a poradenství. Realizuje také řadu odborných kurzů z různých technických oblastí, kurzů na míru a akreditovaných kurzů zakončených zkouškou z profesní kvalifikace. Druhou výraznou linií je orientace na trh práce - vlastní vzdělávací programy v oblasti motivace nezaměstnaných a rekvalifikačních kurzů. Grafia, s.r.o. působí na trhu i v oblasti projektů ESF a projektů zaměstnanosti. Činnost společnosti Grafia, s.r.o. se zaměřuje také na marketing, reklamu a propagaci, na výstavní servis, překladatelský a tlumočnický servis a na tvorbu firemních časopisů. Realizuje také řadu firemních akcí na klíč, pořádá konference a veletrhy (např. Veletrh práce a vzdělávání, Víkend otevřených ateliérů). Vydává knihy prostřednictvím vlastního vydavatelství. Grafia, s.r.o. je tradičním školitelem a realizátorem různých akcí řady významných zaměstnavatelů v regionu i v celé ČR.